Building Machines / Usluge / Rezervni Dijelovi / SBM - MFL udarne ploče

SBM - MFL udarne ploče

SBM - MFL udarne ploče

SBM / MFL udarne ploče na najbolji mogući način podnose teška opterećenja svakodnevnog rada primjenom najmodernijih tehnologija i materijala

Headoffice Zagreb

Kuhn- Hrvatska d.o.o.

Kuhn Zagreb

Rakitnica 4

10000 Zagreb

Hrvatska

Phone: +385 1 2407522

Fax: +385 1 2407504

Mail: kuhn-office@kuhn.hr