Building Machines / Proizvodi / Ammann / FINIŠERI

FINIŠERI

FINIŠERI

KVALITETA U SVIM VELIČINAMA

Raznovrsnost je karakteristika kojom se odlikuje cijela proizvodna linija Ammannovih finišera. Uz kompletnu lepezu finišera za asfalt, Ammann nudi i stroj koji zadovoljava sve potrebe koje se javljaju kod njegovog polaganja.

Mini i kompaktni finišeri pokazali su se upravljivima i produktivnima čak i u najtješnjim prostorima. Lepeza finišera pokriva strojeve od tih najmanjih sve do najvećeg Ammannovog modela radne širine 14 metara, kojima se svladavaju zadaci na gradilištima visoke produktivnosti kao što su zračne luke i ceste.

Opseg raspoloživih tehnoloških rješenja Ammannovih finišera omogućava svakom kupcu da odabere inačicu koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara njegovim potrebama i da pronađe idealan finišer za svoje svakodnevne radove ili pak upravo za određeni projekt. Konvencionalnim se upravljanjem postiže jednostavnost i visoka kvaliteta. U finišere premium klase ugrađuje se tehnološki napredan automatski sustav sučelja između čovjeka i stroja koji se zove PaveManager i koji operateru neprestano daje povratnu informaciju o njegovom projektu asfaltiranja omogućavajući mu prilagodbu u realnom vremenu.

Veliki izbor ravnalica, uključujući mogućnost nabijanja i vibriranja, omogućavaju još veću prilagodbu finišera njihovoj konkretnoj namjeni. Sve vrste ravnalica za Ammannove finišere odlikuju se nedostižnom stabilnošću – čak i onda kada se s njima radi na površinama izuzetnih širina. Ravanlice se isporučuje s električnim ili plinskim sustavom zagrijavanja, ovisno o odabiru kupca, odnosno sa sustavom koji je kupcu draži, te o njegovim vlastitim potrebama.

FINIŠER COMPACT

Kompaktan i moćan

Uvjeti se promjenom radilišta mogu dramatično mijenjati. To znači da se ne mijenjaju samo uvjeti ispod samog fnišera, već i zahtijevane širine polaganja asfalta. Ammannova klasa kompaktnih finišera izgrađena je upravo za ovu vrstu izazova. Fleksibilnost strojeva omogućava velik raspon primjene i omogućuje produktivnost bez obzira na promjenu radilišta.

FINIŠER CITY

Produktivnost na skučenom prostoru

Ammannova klasa gradskih finišera je projektirana za lako upravljanje u uskim gradskim ulicama – kao i za mobilnost između gradilišta. Finišeri kompaktne veličine stanu na konvencionalne kamione, čak i kada su opremljeni kompletom nastavaka i bočnim štitnicima jer su široki manje od 2,55 m. Radi toga je lako asfaltirati nekoliko lokacija u samo jednom danu jer se ništa ne mora demontirati prije transporta niti ponovno montirati nakon transporta.

VELIKI FINIŠER CLASSIC

LAKO UPRAVLJIV I PRODUKTIVAN

Ammannovi veliki klasični finišeri s konvencionalnim upravljanjem imaju kapacitet koji je neophodan za projekte asfaltiranja na kojima je ključan rezultat. Finišerima se često radi u urbanim sredinama, a njihova kompaktnost pruža laganu upravljivost neophodnu u navedenom prostoru.

VELIKI PREMIUM FINIŠER NA GUSJENICAMA

VISOKA PRODUKTIVNOST NA MAKSIMALNOJ ŠIRINI ASFALTIRANJA

Ammannovi veliki finišeri s gusjenicama premium klase su najbolji kada je najvažnija kvaliteta i produktivnost. Finišeri premium klase imaju za nijansu povećanu kvalitetu u svakom koraku procesa – od pristajanja kamiona do rješenja sprječavanja segregacije u spremniku i sustavu za punjenje materijala do sita kojima se postiže izvanredno pred zbijanje i glatkoća. Produktivnost je uvijek ključna, a ovi finišeri posjeduju teoretski kapacitet asfaltiranja koji se kreće od 650 tona na sat pa sve do 1100 tona na sat.

VELIKI PREMIUM FINIŠER NA KOTAČIMA

KVALITETA I UPARVLJIVOST

Ammannovi veliki finišeri na kotačima premium klase su najbolji kada je najvažnija kvaliteta. Finišeri premium klase imaju za nijansu povećanu kvalitetu u svakom koraku procesa – od zamjene kamiona do nastojanja sprječavanja segregacije u spremniku i sustavu za punjenje materijala do sita kojima se postiže izvanredna pred zbijenost i glatkoća. Produktivnost je uvijek ključna. Finišeri imaju kapacitet od 700 do 750 tona po satu i mogu asfaltirati po teoretski maksimalnoj brzini asfaltiranja od 30 metara po minuti. Pogonski sustav na kotačima omogućava upravljivost koja je neophodna na tješnjim radilištima uključujući radilišta na urbanim područjima.